Sign in

Thy Rock Welcome message from Thy Rock

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER I WEEKENDEN 23.-24. JUNI 2023 TIL ÅRETS MUSIKBRAG PÅ DYRSKUEPLADSEN I THISTED
TILBUD OM DELTAGELSE I FESTIVALEN VANDKRAFT OG ROCK I RINGKØBING

Alle ulønnede hjælpere ved Thy Rock har mulighed for at deltage ved én eller flere af festivalerne 1) Festivalen Vandkraft i Holstebro, 2) Rock i Ringkøbing.

Tilbuddet gælder for den person der hjælper til ved Thy Rock samt én ledsager.

Transport, forplejning og øvrige udgifter dækkes af medhjælperen selv.

Hver af de tre festivaler får en gæsteliste med navn og telefonnummer på de hjælpere og ledsagere der ønsker at benytte tilbuddet. For at komme ind på festivalen, henvender hjælperen sig sammen med ledsageren ved indgangen til festivalen og får så adgang til pladsen. Der kan kræves billedlegitimation.

Gæstelisterne skal være Thy Rock i hænde senest fredag ugen før festivalen afholdes.

Ovenstående betyder:

1 Tilbuddet er personligt og kan/må ikke overdrages/sælges videre til anden person.
2 Der udleveres ikke billetter til de tre festivaler.
3 Ledsageren kan ikke komme ind uden hjælperen.
4 Det er nødvendigt for hjælpere og eventuelle ledsagere at medbringe billedlegitimation.
Rock i Ringkøbing, Festivalen Vandkraft i Holstebro og Thy Rock drives på frivillig basis og arbejder på at skaffe midler til mange foreninger i deres respektive nærområder. Så hvis man "snyder" ved disse arrangementer, snyder man i sidste ende sin "egen" forening.

Med venlig hilsen

Thy Rock

Festivalen Vandkraft i Holstebro lørdag d. 17.06.2023 •
Rock i Ringkøbing lørdag d. 01.07.2023 •

Thy Rock has closed registration of new users.
Or continue with